Sakk-matt a diszlexiának!

Un-nino-comprueba-todo-lo-que-puede-salir-de-un-libro

Az Aragóniai Beatrix Sakk Klub 2017. szeptemberétől második alkalommal szervezte meg a tanulási nehézségekkel, diszlexiával, diszgráfiával és diszkalkuliával küzdő, magyarajkú, általános iskolás gyermekek számára megalkotott képesség- és személyiségfejlesztő sakkprogramját. A program 32 alkalomból és alkalmanként 60 perces tanórákból, illetve műhelymunkákból állt. Minden tanóra egy témakört járt körül, amely keretén belül, a gyermekek egy sakkszabályt elsajátítva, alkottak, hangtani-, mozgáskoordinációs-, drámapedagógiai-, számolási-, írás- és olvasási gyakorlatokat végezve fejlődtek. A sakk rendkívül hatékony képesség- és személyiségfejlesztő eszköz, a sakktáblán több mint 13000 játék játszható, így a gyermekek számára korlátlan lehetőséget nyújtot az alkotás területén.  A program a diszlexiás gyerekekre jellemző tanulási nehézségeikben (olvasás-, írás-, számolási zavarok, beszédzavarok, szegényes szókincs, ritmuszavar, ügyetlenség, rövidtávú emlékezet, zavartság térben és időben…) nyújtott látványos fejlődést, miközben megerősítette és alkotási lehetőséget nyújtott a diszlexiásokra jellemző áldásos tulajdonságok kibontakozásában (gyorsan felismerik a jelenségek mögötti struktúrákat, hamar felismerik a problémákat, képzeletük gazdag, kíváncsian, kreatív és intuitív módon viszonyulnak a világhoz). A gyermekek hat fős csoportba dolgoztak.  A programban résztvevő gyerekek fejlődése kétszeri teszteléssel volt követhető. A program palicsi és szabadkai általános iskolás korú gyerekek számára lett megszervezve a szabadkai Média Házban.

A Sakk-Matt a diszlexiának! elnevezésű program második alkalmmal a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg (Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek pályázata – 475/2017).

MNT-logo 150