Rózsa Zsombor sakkoktató programja

Rozsa-ZsomborA sakkozás képesség- és személyiségfejlesztő hatását sokszor vizsgálták már és megállapították, hogy e szellemi sport jó hatással van azokra a képességekre, amelyek a sikeres iskolai teljesítményekhez szükségesek. Ugyanis a tehetség ismert összetevőire (kreativitás, intelligencia, motiváció) kiválló hatást gyakorol már egyetlen tanév alatt is a sakkoktatás. A leghatékonyabb és legmélyrehatóbb vizsgálatot holland kutatók végezték és a következő megállapításra jutottak.

A sakk becsületességre, a következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre, felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására nevel.

A sakk fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, elvont (absztrakt) és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, produktív képzeletet, az összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens (széttartó, több megoldást nyújtó) jellegét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási képességet. A sakk megtanít arra is, hogy tanulás nélkül nem lehet fejlődni, hogy az ellenfelet nem szabad lebecsülni, hogy nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki lehet jutni, hogy egyes problémákra számos megoldást lehet találni, hogy nem szabad a harcot az első sikertelenségnél feladni, hogy a problémamegoldást ismételten újra kell kezdeni, hogy a vereséget is el kell viselni, hogy a szabályokat kötelező módon be kell tartani. A sakkot tehát fontos személyiségfejlesztő eszközként is számon tarthatjuk.

E megállapítások alapján készült el Rózsa Zsombor sakkoktató programja, amely kifejezetten hangsúlyt helyez a felsoroltak fejlesztésére, olyan sakkos és sakkozáshoz közelálló logikai, ügyességi és táblás játékok bevonásával, amelyek által a hallgatóság a sakkelméletet egy történelmi időutazáson keresztül parciálisan elemire bontva sajátítja el. A tanulók folyamatosan a saját következtetéseikre építhetnek, amit más játékhelyzetekben vagy idegen környezetben is bizonyíthatnak, így fejlesztve a gyerekek innovációs, produktív és alkalmazkodó képességét. A kimagasló sakkozáshoz szükséges tudás viszont az orosz sakkiskola ismert elemire, valamint egy célratörő sakkozásra épül. A módszer rendkívül hatékonynak bizonyult, már 4 hónap sakktanulás is elég ahhoz, hogy Rózsa Zsombor tanítványai községi, körzeti, tartományi vagy országos versenyeken helyezésekkel végezzenek.