Sakk-matt a diszlexiának!

Un-nino-comprueba-todo-lo-que-puede-salir-de-un-libroA Sakk-matt a diszlexiának! elnevezésű program a tanulási nehézségekkel, diszlexiával, diszgráfiával és diszkalkuliával küzdő, magyarajkú, általános iskolás gyermekek számára megalkotott képesség- és személyiségfejlesztő sakkprogramját. A program 30 alkalomból és alkalmanként 60 perces tanórákból, illetve műhelymunkákból áll. Minden tanóra egy témakört jár körül, amely keretén belül, a gyermekek egy sakkszabályt elsajátítva, alkotnak, hangtani-, mozgáskoordinációs-, drámapedagógiai-, számolási-, írás- és olvasási gyakorlatokat végezve fejlődnek. A sakk rendkívül hatékony képesség- és személyiségfejlesztő eszköz, a sakktáblán több mint 13000 játék játszható, így a gyermekek számára korlátlan lehetőséget nyújt az alkotás területén. A program a diszlexiás gyerekekre jellemző tanulási nehézségeikben (olvasás-, írás-, számolási zavarok, beszédzavarok, szegényes szókincs, ritmuszavar, ügyetlenség, rövidtávú emlékezet, zavartság térben és időben…) nyújt látványos fejlődést, miközben megerősíti és alkotási lehetőséget nyújt a diszlexiásokra jellemző áldásos tulajdonságok kibontakozásában (gyorsan felismerik a jelenségek mögötti struktúrákat, hamar felismerik a problémákat, képzeletük gazdag, kíváncsian, kreatív és intuitív módon viszonyulnak a világhoz). A program kidolgozója és koordinátora Rózsa Zsombor sakkoktató, a Polgár Judit féle Sakkpalota program okleveles oktatója. A foglalkozásokat dr. Máté Emese filológus és Vörös Flóra osztálytanító vezetik. A programban résztvevő gyerekek fejlődése kétszeri teszteléssel követhető, ugyanis a tanfolyam elején és végén is felmérésre kerülnek.